Get Adobe Flash player

klubmamuski banner

Kontakt dla mediów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  

REGULAMIN ZABAWY NA FACEBOOKU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Zabawa internetowa jest organizowana pod nazwą „Zabawa z Klubem Mamuśki” i jest zwana dalej „Zabawą".

2.

Organizatorem Zabawy jest Stowarzyszenie Klub Mamuśki z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Gersona 41/9, KRS: 0000446996, NIP: 898-22-02-671, Regon: 022070590 (dalej zwane: "Organizatorem").

3.

Zabawa prowadzona jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, przy wykorzystaniu fanpage’a Klubu Mamuśki: https://www.facebook.com/klubmamuski

4.

Zabawa rozpoczyna się w dniu 20.03.2017 r. o godzinie 18.40:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 21.03.2017 r. do godziny 19.59:59 czasu polskiego.

5.

Regulamin niniejszy określa zasady i warunki udziału w Zabawie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Zabawie.

6.

Udział w Zabawie jest dobrowolny i nieodpłatny.

7.

Prawo do udziału w Zabawie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

8.

Przez przystąpienie do Zabawy Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Zabawie.

9.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.klubmamuski.pl/index.php/biuro-prasowe


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1.

Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.

2.

Zadaniem Uczestników jest napisanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z odpowiedzią na pytanie: jak nazywają się przyjaciele, którzy zamieszkują na walizkach, gryzakach i plecakach Oops - do it again Polska we wskazanym terminie zabawy.

3.

Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi.

4.

Zwycięzcą zostaną 4 osoby:

- osoba, która jako 25 w kolejności wyśle prawidłową odpowiedź otrzyma walizkę ważka nr 31007

- osoba, która jako 35 w kolejności wyśle prawidłową odpowiedź otrzyma śliniaka neoprenowego z sową nr 62001

- osoba, która jako 45 w kolejności wyśle prawidłową odpowiedź otrzyma śliniaka neoprenowego z sową nr 62001

- osoba, która jako 55 w kolejności wyśle prawidłową odpowiedź otrzyma śliniaka neoprenowego z sową nr 62001

5.

Informacja o zwycięzcach zostanie podana na Facebooku https://www.facebook.com/klubmamuski w dniu: 21.03.2017 r. po godz. 20.00, a Klubu Mamuśki skontaktuje się z nimi także mailowo.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodzone zostaną 4 osoby, które otrzymają od sponsora, Oops - do it again Polska walizkę ważka nr 31007 (25 osoba, która w kolejności wyśle maila z odpowiedzią) oraz 3 śliniaki neoprenowe z sową nr 62001 (35,45 i 55 osoba, która w kolejności wyśle maila z odpowiedzią).
  2. W przekazywaniu nagrody Organizator nie uczestniczy i nie ponosi odpowiedzialności za jego przebieg.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZABAWY

1.

Przystępując do Zabawy i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik akceptuje fakt, iż podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane doraźnie przez Organizatora wyłącznie na potrzeby Zabawy (ustawa
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

2.

Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie doraźnie
w związku z Zabawą, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie, usunięte.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.klubmamuski.pl/index.php/biuro-prasowe

2.

Właściciel portalu społecznościowego Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej Zabawy pod nazwą: „Zabawa z Klubem Mamuśki”.

3.

Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana oraz stowarzyszona
z portalem społecznościowym Facebook.

4.

W sprawach nie przewidzianych w Regulaminie, rozstrzyga Organizator w dobrej wierze, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.

5.

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Zabawy, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku siły wyższej
.